Postyr Logo

Workflow

ARKIVERING

Postyr arkiverer din film i højeste online kvalitet så du til enhver tid kan få trukket nye kopier, hvad enten det er på bånd, DCP eller 35mm. Vi holder din film online i 3 år som standard. Herefter kan du vælge at fortsætte aftalen eller få udleveret materialet og selv stå for den fremtidige arkivering.

Database Postyrs arkiv kører i en specialudviklet Filemaker database og alle elementer bliver forsynet med stregkode ligesom alle forsendelser ind og ud af huset registreres i databasen. Kort sagt – der er styr på dine data hos Postyr. 

 

Brandsikret skab Dine bånd & harddiske står hos Postyr opmagasineret i et brand- og vandsikret rum i sikringsniveau 20C. Udover alarm er rummet også udstyret med fugtsensor koblet op på alarmcentralen. Tilgang til og fra rummet er videoovervåget og adgang sker med nøglebrikker med individuel kode.